• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Skjema for bestilling av fjerntilgang til Råde kommune - IKT

/
Taushetserklæring

Jeg forstår

 • at jeg i mitt arbeid for Råde kommune vil kunne få tilgang til informasjon som ikke må bli kjent for uvedkommende
 • at arbeidet mitt for kommunen krever ansvarsfølelse og lojalitet samt respekt for vern av informasjon, personsensitive opplysninger og andre verdier
 • at jeg har taushetsplikt etter Forvaltningsloven § 13 og i henhold til gjeldende særlover, forskrifter og instrukser om forvaltningsmessig taushetsplikt (se www.lovdata.no ). For personer som yter tjenester etter Helsepersonelloven gjelder Helsepersonelloven § 21

Jeg forplikter meg til

 • å vise varsomhet i behandlingen av alle oppgaver jeg utfører for kommunen
 • å overholde taushetsplikten, både muntlig, skriftlig og elektronisk
 • å rapportere forhold som har eller som jeg tror kan ha innvirkning på informasjonssikkerheten i kommunen
 • ikke å utlevere informasjon om kommunen som ikke er offentlig tilgjengelig til personer utenfor kommunen eller til media
 • å gjøre meg kjent med de særlover, forskrifter og instrukser om forvaltningsmessig taushetsplikt som gjelder for Råde kommune, og lover å respektere taushetsplikten.


Jeg er klar over

 • at brudd på denne taushetsplikten kan få konsekvenser for mitt videre arbeide for kommunen
 • at brudd på lover og regler kan gi meg strafferettslig ansvar: Overtredelser av Forvaltningslovens § 13 og Helsepersonellovens § 21 straffes etter Straffeloven §§ 209 og 210.
 • at taushetsplikten også gjelder etter at jeg har sluttet i min nåværende stilling
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader