• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om salgs-/skjenkebevilling, utvidet skjenkebevilling

Informasjon

Saksbehandlingen starter når fullstendig søknad med alle nødvendige vedlegg er registrert mottatt. Det vil bli mulig å laste opp vedleggene mot slutten av skjemaet.

Følgende dokumenter skal følge søknaden:

 1. Firmaattester for alle selskaper som er involvert i driften
 2. Utskrift av Foretaksregisterets rolleoversikt for fysiske personer som eier mer enn én 3-del av foretaket
 3. Utskrift av Foretaksregisterets rolleoversikt for foretakets daglige leder
 4. Skatteattest for driftsselskapet
 5. Adkomstdokument (leiekontrakt el. annet dokument som bekrefter at søker disponerer lokalet til det bruk som det søkes om
 6. Brukstillatelse/ferdigattest fra Areal og byggesak ( Approbasjon ved nytt lokale/bygningsmessige arbeider)
 7. Tegning/plan for uteserveringen, med grunneiers godkjenning påtegnet
 8. Godkjenning av uteserveringen fra vegmyndighet ved bruk av offentlig veg/fortau
 9. Vitnemål som bekrefter at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
 10. Ansettelsesbevis/dokumentasjon som viser styrers og stedfortreders tilknytning til stedet
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader